• Full Moon Names

    Southern Hemisphere full moon names by month: January: Hay Moon, Buck Moon, Thunder Moon, Mead Moon February: Grain Moon, Sturgeon Moon, Red Moon, Wyrt Moon, Corn Moon, Dog Moon, Barley Moon March: Harvest Moon, Corn Moon April: Harvest Moon, Hunter’s…